Art tutorial video on how to paint landscape and nature using oil pastels

How to paint landscape and nature – 2 | Art Tutorial video

Learn landscape and nature painting – 2 Learn how to paint landscape and nature using oil pastels. This is an … More

Painting tutorial video to explain primary colours, secondary colours and colour wheel using oil pastels

या व्हिडिओमध्ये प्राथमिक रंग, दुय्यम रंग, रंगचक्र याबद्दल माहिती आहे.

प्राथमिक रंग व दुय्यम रंग | Primary and Secondary Colours या व्हिडिओमध्ये प्राथमिक रंग व दुय्यम रंग याबद्दल माहिती दिली … More